Yening Ngiring Widi (Kidung Pamuji 102)


Bait 1 :@b
    D   A  D   D  G D
Yening ngiring Wi - di, Iraga mamargi 
   G   D    A
Cahya mulia Ida micayang 
    D  A D     D  G D
Yening raga tinut, Janten raga luput 
    G    D  A D
Patut salwiring acep bakti

Reff :@b
    Bm    G   Em
Acep bakti raris Ida ngicen,
   G    D
Kagirang ane ageng. 
    A  A7  D
Kwanten acep bak - ti

Bait 2 :@b
    D   A  D      D     G D
Durung trang sami - an, mertan Sang Hyang Wi-di
   G     D    A
Sadurung ngaturang sikian. 
   D  A D     D    G D
Jiwa arta sa-mi, Ring ayun Hyang Wi-di. 
    G    D  A D
Taler salwiring acep bakti

Reff :@b
    Bm    G   Em
Acep bakti raris Ida ngicen,
   G    D
Kagirang ane ageng. 
    A  A7  D
Kwanten acep bak - ti

Bait 3 :@b
    D   A D     D  G  D
Tan wenten nawengin. Tan pamega langit
     G   D    A
Trang cahyan Ida manyinarin. 
   D    A D     D  G D
Boya bimbang takut, Tan jua marungus. 
    G    D   A D
Buwat jadma ne ngacep bakti  

Reff :@b
    Bm    G   Em
Acep bakti raris Ida ngicen,
   G    D
Kagirang ane ageng. 
    A  A7  D
Kwanten acep bak - ti


Index Lagu