Tuhanku, Bila Hati Kawanku (Kidung Jemaat 467)


Chord Tuhanku Bila Hati Kawanku (Kidung Jemaat 467)@b
Syair: If I Have Wounded Any Soul Today / An Evening Prayer, C. Battersly, disesuaikan Charles H. Gabriel, 1934,@b
Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 1963,@b
Lagu: Charles H. Gabriel (1856 - 1932)@b
4 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
  G   G/B    C  A7/C#
5< | 3 . 7<  2  1 3<  5< | 7< . 6<  6<  '@n
Tuhanku, bila hati kawanku
  D7        G
1 |  7< . 2 4<  5<  7<   6< | 5< . 4< 3< '@n
terluka oleh tingkah ujarku,
   G  G7     C  C#dim
5<  |  3 . 4  5  1  2 3 | 4 . 6< 1 '@n
dan kehendakku jadi panduku,
   G/D D7 G
7<96< | 5<93 . 2 | 1 . . }@n
Am---pu---ni-lah.

Bait 2 :@b
  G   G/B    C  A7/C#
5< | 3 . 7<  2  1 3<  5< | 7< . 6<  6<  '@n
Jikalau tuturku tak semena
  D7        G
1 |  7< . 2 4<  5<  7<  6< | 5< . 4< 3< '@n
dan aku tolak orang berkesah, 
   G  G7     C  C#dim
5<  |  3 . 4  5   1  2 3 | 4 . 6< 1 '@n
Pi-kiran dan tuturku bercela,
   G/D D7 G
7<96< | 5<93 . 2 | 1 . . }@n
Am---pu---ni-lah.

Bait 3 :@b
  G   G/B    C  A7/C#
5< |  3 . 7<  2  1 3<  5< | 7< . 6<  6<  '@n
Dan hari i--ni aku bersembah
  D7        G
1 |  7< . 2 4<  5<  7<  6< | 5< . 4< 3< '@n
serta padaMu, Bapa, berserah, 
   G  G7     C  C#dim
5<  |  3 . 4  5   1  2 3 | 4 . 6< 1 '@n
Be--rikan daku kasihMu mesra. 
   G/D D7 G
7<96< | 5<93 . 2 | 1 . . }@n
A---min, a--min.


Index Lagu