Seperti Bapa Sayang Anaknya [Notasi]


Bait : 
  G        C/G       G
5<  3  .  .  5<  1  5   5  4  3  1  2  3  .  .@n
Bapa,   Besar Sungguh Kasih Setia-Mu
     C/G       Em
5<  1  5   5   4  3  1  2  3  .  @n
Nyata Sungguh Perlindungan-Mu
  D    C    G/B    Am
 3  2  3  2  1  .   1  7<  1  2  6<@n
Tak Satu Kuasa   Mampu Pisahkan
        D
6<  1  4  3  4  3  2  .  .@n
A--ku Da-ri Kasih-Mu
  G  G/B     C     D   Em D
5<  3  .  .  5<  1  5   5  4  3  1  2  3  .  .@n
Bapa,   A-jar-ku S’lalu Horma-ti-Mu
     C     B   Em
5<  1  5   5   4  3  1  2  3  .  @n
A-jar-ku Tu- rut Perintah-Mu
  D    C    G/B    Am
 3   2  3  2  1  .   1  7<  1  2  6<@n
B’rikanku Ha-ti ‘Tuk Menyembah-Mu
           C  D
 6<   1  4  3     4    6   5  .  .@n
Dan Bersyukur S’tiap Waktu

Reff : 
    G    G/B    C
  3  4  5  5  5  5  4  3  1  .@n
S’perti Bapa Sayang Anak-Nya
D    G        G/B    C
7<  1  6  5  .  5  5   5  5  4  3  1  .@n
Demikianlah  Engkau Me-ngasi-hi-ku
D#dim   Em   D     C
 2   3  4  3  3  2  3  2  1  .@n
Kau Ja-di-kan Bi-ji Ma-ta-Mu
G/B    Am            D
7<   1  2  6<  .  6<     1   4  3  4  3  2@n
Kau Be-ri-kan S’mua Yang A -da Pa-da-Mu
    G    G/B    C
  3  4  5  5  5  5  4  3  1  .@n
S’perti Bapa Sayang Anak-Nya
D    G        G/B    C
7<  1  6  5  .  5  5   5  5   4  3  1  .@n
Demikianlah  Kau Me-nuntun Langkahku
B  D#dim Em    D     C
2  3  4     3  .   3  2  3  2  1@n
Ha-ri De-  pan  Indah Kau Beri
G/B    Am       D      G
7<  1  2   6<  .   6<    1   4  3  2  1  1  }@n
Rancangan-Mu  Yang Ter- ba-ik Ba-gi-ku


Index Lagu