Sekancan Manusane

Chord Sekancan Manusane

[Verse]
   G
S'kancan manusane
     C     G
tan bina buka padange
  C       D
padange lakar layu
     C  D  G
tur bungane pada aas
  G    
ento makerana
    C      G
i raga sing dadi lengah
  C      D
ngawenin ane ayu
      C     D  G  G7
apang ngungsi tongos rahayu

[Reff]
  C
Satya ngagem Agama
  G
bhakti Ring Ida Hyang Widi
  C
Tresna teken sesama
  G
kadi ring dewek padidi
  D
Ento ne utama
   C    D   G
saenune raga ring gumi
Index Lagu