S'bab Engkaulah Tuhan

Bait@b
      Dm  G
S’bab Engkaulah Tuhan
     Em   Am
Yang maha ti - nggi
     Dm   G    C
Kau ditinggikan dari semuanya

      Dm  G
S’bab Engkaulah Tuhan
     Em   Am
Yang maha muli - a
    Dm    G    C
Kau dimuliakan dari segalanya

Chorus@b
   C
Kau kusembah
   Em
Kau kusembah
   F    G
Kau kusembah
  C
O Tuhan

   C
Kau kusembah
   Em
Kau kusembah
   F    G
Kau kusembah
  C
O Tuhan
Index Lagu