PengorbananMu (REDOSIMI)


Bait 1 :@b
G             C
5   4  3  4  5  3  4  5  5   4   4  3  4@n
Tak ku-sa-da--ri be-ta-pa be-sar do-sa-ku
D               G
4    3  2  3  4  2>  2  2  4  4   3   3  2  3@n
Tak pernah ku-ra-sa ku-te-lah me-nya-ki-ti-mu
Em          Am
6   7  1>  1>  1>  1>  2>  3>  3>  4   2  1   2@n
Sering ka-li-ku lu-pa ta-at pe-rin-tah-Mu
   C      Am      D
6  7  1>  1>  1>  1>  1>  1>   7  6  5@n
Menja-u--hi-Mu dan me-lu-pa-kan-Mu

Bait 2 :@b
G              C
5   4  3  4  5  3  4   5    5    4   4   3   4@n
Be--gi-tu besar kasih yang t'lah Kau be-ri-kan
D               G
4    3  2  3  4  2>  3  4  3   3  2  3@n
Kau tetap se-ti-a dan me-nga-si-hi-ku
Em            Am
6   7    1>   1>  1>  1>  2>  3>  3>  4   2  1   2@n
Da-rah yang mahal ba-sa--hi bukit Golgo-ta
   C      Am      D
6  7  1>  1>  1>  1>  1>  1>   3>  4>  2>@n
Tercurah untuk me-nebus hi-dup-ku

Reff :@b
    G          Em     D
5  4>  3>  2>  1>  2>  3>  5  5  2>  2>  1>  1>  7  1>@n
Te-ri-ma Kasih Ye-susku, a-tas pengorbanan-Mu
   C     Am        D
1>  5>  5>  4>   3>  4>   6    7   1>  1>  2>  7  6  7@n
KasihMu yang nyata, tuk s'luruh u-mat ma-nu-sia
   G     Em     C
7  6  5  2>  3>  1>  2>  3>   4>  3>   2>  1>  6@n
hidupku yang lama, telah Engkau u-bahkan
Cm          D     G
6  7  1>  1>  1>  1>  1>  3>  5>  3>  2>  1>@n
Sekarang ku hidup da-lam-Mu Yesusku


Index Lagu