Pakailah Waktu Anug'rah TuhanMu (NKB 211)


Chord Pakailah Waktu Anug'rah TuhanMu (NKB 211)@b
Syair dan lagu: Grijp toch de kansen; Ira D. Sankey,@b
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI@b

Bait 1 :@b
D          A      D
5  4/ .  5  1>  5 . 3 | 5   4  .  2  4  3 ' |@n
Pakailah waktu a--nu-g'rah Tuhanmu,
G     D     E     A
6  7 . 7  1  5 .  6 | 7   6  . 6   5 . ' |@n
hidupmu singkat ba-gai-kan kembang. 
D          A      D
5  4/ .  5  1>  5  .  3 | 5   4  .  2  4  3 ' |@n
Mana benda yang kekal  di  hidupmu? 
G     D     A    D
6  7 . 7  1  5 .  4 | 3 2 . 2  1 . {@n
Hanyalah kasih tak akan lekang.

Refrein :@b
A          D
2   2 .  3  4  494 0 | 3  3 . 4  5  595 0 |@n
Tiada yang baka   di dalam dunia,
A      Bm     E    A7
5   4/    5   697 1>  1>  | 7 6 . 6  5 . ' |@n
s'gala yang in--dahpun akan lenyap. 
D          A     D
5  4/ .  5 1>  5  .  3 | 5  4  .  2   4  3 ' |@n
Namun kasihmu  de--mi Tu--han Yesus
G      D     A     D
6   7 .  7  1  5 .  4 | 3   2 .  2  1 . {@n
sungguh bernilai dan tinggal tetap.

Bait 2 :@b
D          A      D
5  4/ .  5  1>  5 . 3 | 5   4  .  2  4  3 ' |@n
Janganlah si-a-si---a--kan waktu-mu, 
G     D      E     A
6  7 . 7  1  5 .  6 |  7   6  . 6  5 . ' |@n
hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
D          A      D
5  4/ . 5  1>  5  .  3 | 5    4  .  2  4  3 ' |@n
Biarlah lampu--mu t'rus ber-ca-ha-ya, 
G     D     A     D
6  7 . 7  1  5 .  4 | 3  2 . 2  1 . {@n
Mulia-kanlah Tuh-an di hidupmu.

Refrein :@b
A          D
2   2 .  3  4  494 0 | 3  3 . 4  5  595 0 |@n
Tiada yang baka   di dalam dunia,
A      Bm     E    A7
5   4/    5   697 1>  1>  | 7 6 . 6  5 . ' |@n
s'gala yang in--dahpun akan lenyap. 
D          A     D
5  4/ .  5 1>  5  .  3 | 5  4  .  2   4  3 ' |@n
Namun kasihmu  de--mi Tu--han Yesus
G      D     A     D
6   7 .  7  1  5 .  4 | 3   2 .  2  1 . {@n
sungguh bernilai dan tinggal tetap.

Bait 3 :@b
D          A      D
5  4/ .  5  1>  5 . 3 | 5   4  .  2  4  3 ' |@n
Karya je--rihmu de--mi Tu-han Yesus, 
 G     D      E      A
  6   7 . 7  1  5 .  6 |  7   6  . 6   5 . ' |@n
'kan di-har-ga-i  be-nar o--lehN-ya. 
D           A      D
5  4/ .  5   1>  5  .  3 | 5  4  .  2  4  3 ' |@n
Kasih yang sudah 'kau tabur di dunia, 
G     D     A     D
6  7 .  7   1  5 .  4 | 3  2 . 2  1 . {@n
nanti 'kau tuai  di sorga mulia.

Refrein :@b
A          D
2   2 .  3  4  494 0 | 3  3 . 4  5  595 0 |@n
Tiada yang baka   di dalam dunia,
A      Bm     E    A7
5   4/    5   697 1>  1>  | 7 6 . 6  5 . ' |@n
s'gala yang in--dahpun akan lenyap. 
D          A     D
5  4/ .  5 1>  5  .  3 | 5  4  .  2   4  3 ' |@n
Namun kasihmu  de--mi Tu--han Yesus
G      D     A     D
6   7 .  7  1  5 .  4 | 3   2 .  2  1 . {@n
sungguh bernilai dan tinggal tetap.


Index Lagu