Naikkan Doa Tak Enggan (Kidung Jemaat 452)


Chord Naikkan Doa Tak Enggan (Kidung Jemaat 452)@b
Syair: Come, My Soul, Thy Suit Prepare, John Newton, 1779,@b
Terjemahan: Yamuger, 1983,@b
Lagu: Justin Heinrich Knecht (1752 - 1817)@b
4 Ketuk@b

Bait 1 :@b
 G      D    G
  3  2  |  1  3  5   4  |  3  .  '@n
Naikkan do-a tak enggan;
C       D   G
6<  7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
Yesus pasti berke-nan.
Em      C     D
1  7<  |  6<  1  4    3  |  2  .  '@n
Doa  i-tu p'rintah-Nya:
G      D   G
5  4  |  3  2  1  7<  |  1  .  }@n
I--a tak menolak-nya.

Bait 2 :@b
 G      D    G
 3  2  |  1  3  5   4  |  3  .  '@n
Ma-ha---raja Di--a--lah,
C        D    G
6<    7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
tak ter--batas kuasa--Nya:
Em      C    D
1  7<  |  6<  1  4  3  |  2  .  '@n
minta  saja a-pa--pun;
G        D   G
5  4  |  3   2   1  7<  |  1  .  }@n
pasti sanggup Tuhan--mu!

Bait 3 :@b
G      D    G
3  2  |  1  3  5  4  |  3  .  '@n
Dosa  sarat me-ne-kan;
C       D    G
6<  7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
Tuhan, angkatlah be-ban
Em      C    D
1   7<  |  6<  1  4  3  |  2  .  '@n
dan su--cikan diri--ku
G        D   G
5  4  |  3   2   1  7<  |  1  .  }@n
oleh  curah darah--Mu!

Bait 4 :@b
G        D    G
3    2  |  1   3  5  4  |  3  .  '@n
B'rikan-lah sento-sa--Mu
C        D    G
6<    7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
dan kua--sa-i di--ri-ku.
Em      C    D
1  7<  |  6<  1   4   3  |  2  .  '@n
Pene--busku, Kau ber-hak
G        D   G
5  4  |  3   2   1  7<  |  1  .  }@n
ja-di Ra--ja-ku te--tap.

Bait 5 :@b
G       D    G
3  2  |  1  3  5  4  |  3  .  '@n
Biar  oleh ka-sih-Mu
C        D    G
6<   7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
berse--mangat langkahku:
Em        C    D
1    7<  |  6<   1   4   3  |  2  .  '@n
Kau Pem-bimbing dan Te--man
G        D    G
5   4  |  3   2   1   7<  |  1  .  }@n
hingga akhir yang terang.

Bait 6 :@b
G       D    G
3  2  |  1  3  5  4  |  3  .  '@n
Jalan--Mu tunjukkanlah,
C       D    G
6<  7<  |  1  2   7<  6<  |  5<  .  '@n
jiwa--ku ku--at-kan-lah,
Em       C    D
1   7<  |  6<   1   4  3  |  2  .  '@n
hingga hidup ma-ti--ku
G        D    G
5  4  |  3   2   1   7<  |  1  .  }@n
meme--nu--hi  maksud--Mu.


Index Lagu