Mari Puji Raja Sorga (Kidung Jemaat 288)


Chord Mari Puji Raja Sorga (Kidung Jemaat 288)@b
Syair: Praise, My Soul, the King of Heaven, Mazmur 103, Henry Francis Lyte, 1834,@b
Terjemahan: Yamuger, 1982,@b
Lagu: John Goss, 1869@b
2 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
D   A    D   G   D
5  5  |  5  5  |  1>  7  |  6  .  |  5  .  '  |@n
Mari, puji  Raja sor----ga,
G   Fm   Em   A
4  3  |  6  5  |  3  4  |  2  .  '  |@n
persembahan  bawa--lah!
F#      Bm   E
3  3  |  3  3  |  6  5  |  5  4/  '  |@n
Dite--busNya jiwa  ra-ga,
A       E   A
5  6  |  7  1>  |  3  4/  |  5  .  '  |@n
maka  puji  nama---Nya!
Bm   G   Bm   G
1>  7  |  6  5  |  1>  7  |  6  5  '  |@n
Puji  Di-a,  puji  Di-a,
B   Em   A   D
6  5  |  4  2  |  1  7<  |  1  .  }@n
puji  Raja  semes--ta!

Bait 2 :@b
D   A    D   G   D
5  5  |  5  5  |  1>  7  |  6  .  |  5  .  '  |@n
Puji Yang ke-kal rah-mat---Nya 
G   Fm   Em   A
4  3  |  6  5  |  3  4  |  2  .  '  |@n
bagi  umat  dalam aib, 
F#      Bm   E
3  3  |  3  3  |  6  5  |  5  4/  '  |@n
dulu, kini, sela---manya 
A        E   A
5   6  |  7  1>  |  3  4/  |  5  .  '  |@n
panjang sabar, maha--baik. 
Bm   G   Bm   G
1>  7  |  6  5  |  1>  7  |  6  5  '  |@n
Puji  Di-a,  puji  Di-a, 
B     Em   A   D
6    5  |  4  2  |  1  7<  |  1  .  }@n
yang se--ti-a---Nya a--jaib!

Bait 3 :@b
D   A    D   G   D
5  5  |  5  5  |  1>  7  |  6  .  |  5  .  '  |@n
Bagai Bapa yang pe-nya---yang, 
G   Fm   Em   A
4  3  |  6  5  |  3  4  |  2  .  '  |@n
siapa kita  I--a tahu; 
F#      Bm   E
3  3  |  3  3  |  6  5  |  5  4/  '  |@n
tangan kasih-Nya me--natang 
A        E   A
5   6  |  7  1>  |  3  4/  |  5  .  '  |@n
di te-ngah ba--haya maut. 
Bm   G   Bm   G
1>  7  |  6  5  |  1>  7  |  6  5  '  |@n
Puji  Di-a,  puji  Di-a, 
B    Em   A   D
6  5  |  4  2  |  1  7<  |  1  .  }@n
Kasih-Nya se---luas laut!

Bait 4 :@b
D   A    D   G   D
5  5  |  5  5  |  1>  7  |  6  .  |  5  .  '  |@n
Kita  bagai bunga sa-----ja, 
G   Fm   Em   A
4  3  |  6  5  |  3  4  |  2  .  '  |@n
layu  habis musim--nya, 
F#      Bm   E
3  3  |  3  3  |  6  5  |  5  4/  '  |@n
tapi  ke-a---daan  Raja 
A        E   A
5   6  |  7  1>  |  3  4/  |  5  .  '  |@n
tak be--rubah, tak le-mah. 
Bm   G   Bm   G
1>  7  |  6  5  |  1>  7  |  6  5  '  |@n
Puji  Di-a,  puji  Di-a, 
B    Em   A    D
6  5  |  4  2  |  1  7<  |  1  .  }@n
yang  ke-kal kasih-Nya!

Bait 5 :@b
D   A    D   G   D
5  5  |  5  5  |  1>  7  |  6  .  |  5  .  '  |@n
Sujudlah, hai bala  sor---ga, 
G   Fm   Em   A
4  3  |  6  5  |  3  4  |  2  .  '  |@n
abdi Allah  terde-kat; 
F#       Bm   E
3  3  |  3   3  |  6  5  |  5  4/  '  |@n
turut, bintang, bulan, surya, 
A       E   A
5  6  |  7  1>  |  3  4/  |  5  .  '  |@n
tiap  waktu dan tempat. 
Bm   G   Bm   G
1>  7  |  6  5  |  1>  7  |  6  5  '  |@n
Puji  Di-a,  puji  Di-a, 
B    Em   A    D
6  5  |  4  2  |  1  7<  |  1  .  }@n
Sumber kasih dan berkat!


Index Lagu