Mari Bersukacita (Kidung Jemaat 200)


[Verse 1]@b
D    G  A7 D
Mari bersukaci-ta,
 Bm  F#  B
terima kabar baik!
D    G  A D
Habislah dukaci-ta;
  Bm   F#   B
terbitlah t’rang ajaib!
D     A  D
Yesus yang tersekap
Em    B   E
di kubur yang gelap
A D   E   A
di-sambut fajar t’rang
D G   A  D
se-bagai Pemenang!

[Verse 2]@b
D   G  A7 D
Ia pun dimakamkan;
 Bm  F# B
puaslah seteru.
D   G  A D
Tiada mereka sangka
   Bm   F# B
t’lah bangkit Penebus!
D     A  D
Kumandang jayaNya
Em   B  E
mengisi dunia
A  D   E  A
dan panji Pemenang
D G   A  D
berkibar cemerlang!

[Verse 3]@b
D   G   A7 D
Oleh adegan i- ni
  Bm  F# B
gembira hatiku;
D    G  A D
tak lagi kutaku-ti
 Bm  F# B
ancaman seteru.
 D   A   D
‘Ku beriman teguh:
Em   B  E
Yesus jaminanku.
A D   E  A
Sa-libNya kupegang,
D G   A  D
niscaya ‘ku menang.

[Verse 4]@b
D    G  A7 D
Bagai anggota Kristus,
  Bm  F# B
terpaut padaNya,
D    G   A D
tanpa cemas kui-kut
  Bm  F# B
di jalan jayaNya.
D    A   D
Di maut yang kelam,
Em  B   E
betapapun seram,
A D   E  A
Tu-hanku beserta
D G   A D
de-ngan kuasaNya!

[Verse 5]@b
D   G   A7 D
Rajaku sudah ma-suk
 Bm F# B
kemuliaan-Nya:
D    G  A D
amanlah tujuan-ku
  Bm  F# B
di jalan dunia!
D      A  D
Jauhlah, hai lawanku!
Em    B  E
Tuhan di pihakku:
A D   E   A
Pe-risai dan Teman;
D G   A   D
o-lehNya ‘ku tent’ram!

[Verse 6]@b
D     G   A7 D
Sampai ke dalam sor-ga
  Bm F#  B
‘ku ikutlah terus;
D    G   A D
di pintuNya tersu-rat
 Bm  F# B
amanat Penebus:
 D     A  D
“Yang tadi berlelah,
Em    B  E
dapat mahkotanya;
A  D  E  A
yang mati dalamKu,
D G  A  D
ba-hagia penuh!”


Index Lagu