Margi Ngaluwihang Ida (Kidung Pamuji 18)


Chord Margi Ngaluwihang Ida (Kidung Pamuji 18)@b

Bait 1 :@b
   G          D
5<  |  1  1  1  2  |  3  291  2 @n
Mar-gi ngaluwi-hang pa--rab,
   C       G
5<  |  6<  5<94<  3<  2<  |  3<  .  .  '@n
Ida Sang Hyang Yesus
   G            D
5<  |  1   1    1  2  |  3  291  2@n
Nangkil ja ring a--yun I---da,
   G             D
5  |  1  .  2  .  |  3  .  3  |  5  .  5  .  '  |@n
tur nyumbah,  nyumbah  I---da 
    C     D   G
  3  .  4  .  |  3  2  .  |  1  .  .  }@n
Sang  Ra----tu Ye----sus

Bait 2 :@b
   G          D
5<  |  1  1  1  2  |  3  291  2 @n
Or--ti rahayun I--da--ne
   C       G
5<  |  6<  5<94<  3<  2<  |  3<  .  .  '@n
ma--dak ka--orti--ang
   G            D
5<  |  1   1    1  2  |  3   291  2@n
Ma--ri--ja  pa-sa--muan sa--mi,
   G             D
5  |  1  .  2  .  |  3  .  3  |  5  .  5  .  '  |@n
ma--nyumbah,  nyumbah  I---da
    C     D   G
  3  .  4  .  |  3  2  .  |  1  .  .  }@n
Sang  Ra----tu Ye----sus

Bait 3 :@b
   G          D
5<  |  1  1  1  2  |  3  291  2 @n
Ih  para ka-u--lan I---da, 
   C        G
5<  |  6<   5<94<  3<  2<  |  3<  .  .  '@n
ngiring ja  u--me-dek
   G            D
5<  |  1   1    1  2  |  3   291  2@n
Ring sa-ne  meba--sang ra--ge
   G             D
5  |  1  .  2  .  |  3  .  3  |  5  .  5  .  '  |@n
tur nyumbah,  nyumbah  I---da
    C     D   G
  3  .  4  .  |  3  2  .  |  1  .  .  }@n
Sang  Ra----tu Ye----sus

Bait 4 :@b
   G           D
5<  |  1  1   1  2  |  3  291  2 @n
Saking klod kaja kangin kauh
   C        G
5<  |  6<   5<94<  3<   2<  |  3<  .  .  '@n
ma--nu--sa ring ja--gat
   G            D
5<  |  1   1    1  2  |  3   291  2@n
Ne  nampi  paswe--can I---da
   G             D
5  |  1  .  2  .  |  3  .  3  |  5  .  5  .  '  |@n
ma-nyum-bah,  nyumbah  I---da
    C     D   G
  3  .  4  .  |  3  2  .  |  1  .  .  }@n
Sang  Ra----tu Ye----sus

Bait 5 :@b
   G           D
5<  |  1  1   1  2  |  3  291  2 @n
Pa--sa-mu--an ma--ka sa--mi, 
   C        G
5<  |  6<   5<94<  3<   2<  |  3<  .  .  '@n
ring ma--sa we--ka--san
   G            D
5<  |  1   1    1  2  |  3   291  2@n
Nunggil ring ayun  I---da--ne, 
   G             D
5  |  1  .  2  .  |  3  .  3  |  5  .  5  .  '  |@n
ma-nyum-bah,  nyumbah, I---da 
    C     D   G
  3  .  4  .  |  3  2  .  |  1  .  .  }@n
Sang  Ra----tu Ye----sus


Index Lagu