Margi Iring Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 88)


Chord Margi Iring Sang Hyang Yesus (Kidung Pamuji 88)@b

Bait 1@b
     G     C      G     
5<   6<97<  1  .  3  |  2    1    6<   1  .  |@n
Margi  i---ring Sang Hyang Ye-sus
   Em    Am  D
1  3  5  .  3  |  2  3  2  .  |@n
Sapamar--gin I-da ne
     G     C     Bm  Em
5<   6<97<  1  .  3  |  2   1  3  5  .  |@n
I---da ngi-cen kra-ha-yu-an
    G    D   G
 4   6  5  .  3  |  2  3  1  .  {@n
Ring sane  ngiring I—da

Reff@b
    G C    G  Em
3   1  5  .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   iring ja
   C    Am    D
5  .  6   5    3  |  3  .  2  .  |@n
I---da Sang Hyang Ye-sus
    G C   G  Em
3   1  5   .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   da lenga
  Am   D    G
5  .  6  5   3  |  2  .  1  .  }@n
Se--dek ka-ri hi—dup

Bait 2@b
     G     C      G     
5<   6<97<  1  .  3  |  2    1    6<   1  .  |@n
Ma-mar--gi  ngiring Hyang Ye--sus
     Em    Am  D
1    3   5  .  3  |  2  3  2  .  |@n
Titiang ngan-de-lang I-da
     G     C     Bm  Em
5<   6<97<  1  .  3  |  2   1  3  5  .  |@n
Yan pa--geh ngiring ngalantur
    G    D   G
 4  6   5  .  3  |  2  3  1  .  {@n
Janten doh saking baya

Reff@b
    G C    G  Em
3   1  5  .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   iring ja
   C    Am    D
5  .  6   5    3  |  3  .  2  .  |@n
I---da Sang Hyang Ye-sus
    G C   G  Em
3   1  5   .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   da lenga
  Am   D    G
5  .  6  5   3  |  2  .  1  .  }@n
Se--dek ka-ri hi--dup

Bait 3@b
     G     C      G     
5<   6<97<  1  .  3  |  2    1    6<   1  .  |@n
Ma-mar--gi  ngiring Hyang Ye--sus
    Em    Am  D
1   3   5  .  3  |  2  3  2  .  |@n
Yan pageh  se--la-minnya
     G     C     Bm  Em
5<   6<97<  1  .  3  |  2   1  3  5  .  |@n
Nenten  ngetang ring pakewuh
    G    D   G
 4  6   5  .  3  |  2  3  1  .  {@n
I--da nantan  ka surga

Reff@b
    G C    G  Em
3   1  5  .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   iring ja
   C    Am    D
5  .  6   5    3  |  3  .  2  .  |@n
I---da Sang Hyang Ye-sus
    G C   G  Em
3   1  5   .  |  1>  6  5  .  |@n
Margi ja   da lenga
  Am   D    G
5  .  6  5   3  |  2  .  1  .  }@n
Se--dek ka-ri hi--dup


Index Lagu