Kuperlukan Jurus'lamat (Kidung Jemaat 402)


Chord Kuperlukan Jurus'lamat (Kidung Jemaat 402)@b
Syair: I Must Have the Saviour with Me, Fanny J. Crosby, +/- 1890,@b
Terjemahan: Yamuger, 1981,@b
Lagu: John R. Sweney, +/- 1890@b

Tempo 3/4@b

Bait 1 :@b
    G C        G Em
 3 . 4 | 5  .  3   1 . 6 | 5   3  .@n
Ku-per-lu---kan Ju-ru-s'la-mat,
    D D7        G  D
6  5 | 2  .  3    5  .  4  |  3   . @n
a-gar ja---ngan 'ku  se-sat;
     G C        G
 3 .  4 | 5  .  3   1> .  6 | 5  3 @n
s'lalu ha--rus ku--ra-sa-kan
    A A7       D D7 
 1>  1> |  7  .  6   5  4/ |  5  . @n
Ba-hwa Tu---han-ku de-kat.

Reff :@b
     G  C      G  G7
 5  . 6  | 595 . 4  3 .  2 | 3   . @n
Ma--ka ji----wa-ku te-nang,
    C  D        G
 1>   7   69 6 .  1   7  . 6 |  5  . @n
Tak-kan ta----kut dan eng-gan;
    G G7        C  Am
 5 . 5 | 1>  .   3   4  5 |  7   6 . @n
Bi--la Tu---han-ku mem-bim-bing,
   G   D        G
 4  . 2 |  1  .   3    3   3  | 1  .  .   0 }@n
'ku di ma----lam pun tent'ram

Bait 2 :@b
    G C        G Em
 3 . 4 | 5  .  3   1 . 6 | 5   3  .@n
Ku-per-lu---kan Ju-ru-s'la-mat, 
    D D7       G  D
6   5 | 2  .  3   5 .  4  |  3   . @n
kar'na i----man-ku le-mah. 
     G C        G
 3 . 4 | 5  .  3   1> .  6 | 5  3 @n
Hi-bu--ran--Nya me-ngu-at-kan; 
    A A7       D D7 
 1>   1> |  7  .  6   5   4/ |  5  . @n
sungguh tia--da ban-ding-nya.

Reff :@b
     G  C      G  G7
 5  . 6  | 595 . 4  3 .  2 | 3   . @n
Ma--ka ji----wa-ku te-nang,
    C  D        G
 1>   7   69 6 .  1   7  . 6 |  5  . @n
Tak-kan ta----kut dan eng-gan;
    G G7        C  Am
 5 . 5 | 1>  .   3   4  5 |  7   6 . @n
Bi--la Tu---han-ku mem-bim-bing,
   G   D        G
 4  . 2 |  1  .   3    3   3  | 1  .  .   0 }@n
'ku di ma----lam pun tent'ram

Bait 3 :@b
    G C        G Em
 3 . 4 | 5  .  3   1 . 6 | 5   3  .@n
Ku-per-lu---kan Ju-ru-s'la-mat
    D D7      G  D
6   5 |  2  .  3  5 . 4 | 3  . @n
Da-lam lang-kah ju-ang-ku; 
    G C        G
 3 . 4 | 5  .  3   1> .  6 | 5  3 @n
Si-ang ma---lam, su-ka du-ka
    A A7       D D7 
 1>   1> |  7  .  6   5   4/ |  5  . @n
d-engan Tu---han ku-tem-puh.

Reff :@b
     G  C      G  G7
 5  . 6  | 595 . 4  3 .  2 | 3   . @n
Ma--ka ji----wa-ku te-nang,
    C  D        G
 1>   7   69 6 .  1   7  . 6 |  5  . @n
Tak-kan ta----kut dan eng-gan;
    G G7        C  Am
 5 . 5 | 1>  .   3   4  5 |  7   6 . @n
Bi--la Tu---han-ku mem-bim-bing,
   G   D        G
 4  . 2 |  1  .   3    3   3  | 1  .  .   0 }@n
'ku di ma----lam pun tent'ram

Bait 4 :@b
    G C        G Em
 3 . 4 | 5  .  3   1 . 6 | 5   3  .@n
Ku-per-lu---kan Ju-ru-s'la-mat, 
    D D7       G D
6  5 |  2  .  3  5  .  4 |  3  . @n
a-gar 'ku  di-bim-bing-Nya
    G C        G
 3 . 4 | 5  .  3  1> .  6 | 5   3 @n
Me-lin-ta---si a--rus Yor-dan
    A A7      D D7 
 1>  1> |  7  .  6   5  4/ | 5  . @n
ke Neg'ri  Ba-ha-gi--a.

Reff :@b
     G  C      G  G7
 5  . 6  | 595 . 4  3 .  2 | 3   . @n
Ma--ka ji----wa-ku te-nang,
    C  D        G
 1>   7   69 6 .  1   7  . 6 |  5  . @n
Tak-kan ta----kut dan eng-gan;
    G G7        C  Am
 5 . 5 | 1>  .   3   4  5 |  7   6 . @n
Bi--la Tu---han-ku mem-bim-bing,
   G   D        G
 4  . 2 |  1  .   3    3   3  | 1  .  .   0 }@n
'ku di ma----lam pun tent'ram


Index Lagu