Ku Mau S'pertimu Yesus / Bagaikan Bejana [Notasi]


Bait 1 :@b
   G          C/G
3  4  5    5  5  5  .  1>  1>  6  6  6  .  @n
Bagaikan  be-ja-na  si-ap di-bentuk
   Am7     D/F#   C/G    G
2  3  4    4  4  4  .  7  6  .  5  5  .@n
De-mikian hidup-ku  di ta---nganMu
    G   G/B    C   Am
3  4   5  1>  1>  .    3>  3>  4>  6@n
Dengan u--rapan   kuasa RohMu
   Asus     A    D11 D
6  7  1>  1>  1>  1>  .  3>  1>  2>@n
Ku di-ba-ha-ru--i  se-la-lu

  Bait 2 :@b
     G          Am7
    3  4  5    5  5  5  .  1>  1>  6  6  6  .  @n
  Jadikan  ku a--lat  dalam rumah-Mu
     D11     D    C/G    G
    2  3  4    4  4  4  .  7  6  .  5  5  .@n
  I--nilah  hi-dupku  di ta---nganMu
      G    G/B    C   Am
    3  4   5   1>   1>  .    3>  3>  4>  6@n
  Bentuklah s'turut   ke-hendakMu
     Am7     D  G
    6  7  1>  1>  1>  1>  .  2>  7  1>@n
  Pakailah sesuai ren-ca--na-Mu

Reff :@b
G          Am7
1>  .   .  1>   2>   3>  3>  2>  4>  .@n
Ku   mau s'perti-Mu Yesus
D        C/G   G
7   .  .  7  1>  2>  2>   3>   5@n
Di   sempurna-kan s'lalu
Em7         Am7
1>  .   .  1>   2>   3>  3>  2>   4>  .@n
Da------lam s'genap jalan--ku
C/D      D   G
4>  3>  2>  1>  .  2>  7  1>@n
Me-mu-liakan  nama--Mu


Index Lagu