Ketut Dalam Proses (D'GO Vaspa)


[Intro] @b
C G Am G F C Am G
C G Am G F C Am G
C G Am G F C Am G G

[verse]@b
 C   G  Am    G
Putu jegeg, pianak bapak
 F   C    Am    G
Putu ne paling kelihan jani
  C   G   Am    G
Kadek bagus ne paling nakal
  F    C  Am   G
selegang Kadek malu melajah
  C   G    Am   G
Komang cenik, ne paling manja
   F   C   Am    G
kangguang malu Komang mesingal

[Reff]@b
F    G      C
bapak sayang jak Putu
F    G      C
bapak sayang jak Kadek
F    G     C
bapak sayang jak Komang
F    G    C
bapak sayang mekejang

[Bridge]@b
Am      Em
  Astungkara Ida Hyang Widhi
 F     G    C 
ngicenin bapak Rahayu
Am      Em
  selantang tuuh bapak
F
lakar nyayangin Putu, Kadek lan
G
Koo - mang

[Chorus]@b
F    G      C
bapak sayang jak Putu
F    G      C
bapak sayang jak Kadek
F    G     C
bapak sayang jak Komang
F    G    C
bapak sayang mekejang

[Instrumen]@b
Am Em F G C
Am Em F G

[Chorus]@b
F   G     C
Putu sayang jak bapak
F    G     C
Kadek sayang jak bapak
F    G     C
Komang sayang jak bapak
F    G     C
bapak sayang mekejang

[Bridge]@b
Am      Em
  Astungkara Ida Hyang Widhi
 F     G    C 
ngicenin bapak Rahayu
Am      Em
  selantang tuuh bapak
F
lakar nyayangin Putu, Kadek lan
G
Koo - mang

[Chorus]@b
F    G      C
bapak sayang jak Putu
F    G      C
bapak sayang jak Kadek
F    G     C
bapak sayang jak Komang
F    G     C
Ketut nu dalam proses

F    G      C
bapak sayang jak Putu
F    G      C
bapak sayang jak Kadek
F    G     C
bapak sayang jak Komang
F    G     C
Ketut nu dalam proses

[outro]@b
F    G     C
Ketut nu dalam proses 
F    G     C
Ketut nu dalam proses


Index Lagu