Kanggoang Malu (Bayu KW)

Chord Kanggoang Malu (Bayu KW)@b

Bait 1 :@b
     F
Yening saja adi tresna
   C       F
Kapining dewek beline
      F
Kanguang malu mabaju dekil
    C      F
Kwale ilid kulid adine
    F
buin pidan kayange sugih
     C      F
ditu mapayas sekitan adi

Bait 2 :@b
   F
Kwale apange adi ngerti
    C      F
teken keadaan beline
     F       
bes keliwat lacur beline
    C         F
kadi rasa umah maraab langit
       F
nanging tresna gelahang beli
     C      F
mula sujati kapining adi

Pre-Reff :@b
   F
Nanging da adi nyeselin
     Bb     F
ngelah somah buka beli
     Dm         C
Diastun beli dadi supir angkot
              F
maan hasil ulian banting setir
      Dm     C
Kangguang malu seke abedik
      F      C  F
kwale makudus ban bungut paone

Reff :@b
    F
Nyen nawang buin pidan
    Bb     F
Beli dadi sopir kapal
    Dm        C
sinah ditu liu ngelah pipis
               F
matumpuk tumpuk kanti cara bukit
     Dm      C
Ditu jalanang keneh adine
      F     C   F
meli penganggo pang kanti bungah
Index Lagu