Injil (Maranatha Kids)

Chord Injil (Maranatha Kids)@b

Bait :@b
  C 
I N J I L 
   C          G 
Kitab itu bagiku 
     G 
Aku berdiri atas firman-Nya 
  C 
I N J I L
Index Lagu