Ingat Akan Nama Yesus (Kidung Jemaat 344)


Syair: Take the Name of Jesus with You, Lydia Baxter, 1870,@b
Terjemahan: E. L. Pohan Shn., / Yamuger, 1975,@b
Lagu: William Howard Doane, 1871@b

4 ketuk@b

Bait 1 :@b
G
5   1>  3> .  2>  1> . 2> | 1> .  5 . ' |@n
I-ngat a-kan na-ma Ye-sus,
C     D       G
6     1>   7 .  6  1>  . 6 |  5 .  .  0 | @n
kau yang su-sah dan se-dih: 
D          G
5   2> 1> . 7  1> . 2> |  3> .  1> . ' |@n
Na-ma i-tu meng-hi-bur-mu
 C    D       G G7
 2>    5  3> . 2>  1> .  7 | 1> . . | |@n
k'ma-na sa-ja kau per-gi.

Refrein :@b
    C      G
 1> . 7 |  6 . .  1>  6  |  5 . . ' @n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
     Em      D D7
  1>   2> | 3>  5   1>  3> | 2> . . '@n
Peng-ha-ra-pan du-ni-a! 
    G G7    C
 3> . 2> |  1> . .  1>  7 | 6( .) 1> '@n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
    G    D   G
 1>  2> | 3>   5   3>   2>   1> . . 0 }@n
Su-ka sor-ga yang ba-ka!

Bait 2 :@b
G
5   1>  3> . 2>  1> . 2> |  1> .  5 . ' |@n
Ba-wa na-ma Tu-han Ye-sus, 
C   D       G
6  1>   7 .  6  1> . 6 |  5 .  .  0 | @n
i-tu-lah pe-ri-sai-mu. 
D           G
5   2>  1> . 7   1> . 2> | 3> . 1> . ' |@n
Bi-la da-tang pen-co-ba-an, 
 C   D       G G7
 2>  5  3> . 2>  1> .  7 | 1> . . | |@n
i-tu yang me-no-long-mu.

Refrein :@b
    C      G
 1> . 7 |  6 . .  1>  6  |  5 . . ' @n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
     Em      D D7
  1>   2> | 3>  5   1>  3> | 2> . . '@n
Peng-ha-ra-pan du-ni-a! 
    G G7    C
 3> . 2> |  1> . .  1>  7 | 6( .) 1> '@n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
    G    D   G
 1>  2> | 3>   5   3>   2>   1> . . 0 }@n
Su-ka sor-ga yang ba-ka!

Bait 3 :@b
 G
  5   1>   3> . 2>  1> . 2> |  1> .  5 . ' |@n
Sung-guh a-gung na-ma Ye-sus, 
C   D       G
6  1>   7 .  6  1> .  6 |  5 .  .  0 | @n
Ha-ti ki-ta ber-ge-mar. 
D          G
5   2>  1> . 7  1> . 2> |  3> . 1> . ' |@n
Bi-la ki-ta di-rang-kul-Nya, 
 C   D       G G7
 2>  5  3> . 2>  1> .  7 | 1> . . | |@n
Su-ka-ci-ta pun be-sar.

Refrein :@b
    C      G
 1> . 7 |  6 . .  1>  6  |  5 . . ' @n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
     Em      D D7
  1>   2> | 3>  5   1>  3> | 2> . . '@n
Peng-ha-ra-pan du-ni-a! 
    G G7    C
 3> . 2> |  1> . .  1>  7 | 6( .) 1> '@n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
    G    D   G
 1>  2> | 3>   5   3>   2>   1> . . 0 }@n
Su-ka sor-ga yang ba-ka!

Bait 4 :@b
G
 5  1>   3> . 2>  1> .  2> |  1> .  5 . ' |@n
Bi-la men-de-ngar na-ma-Nya, 
 C    D       G
  6    1>  7 . 6  1> .  6 |  5 .  .  0 | @n
Baik-lah ki-ta me-nyem-bah 
D           G
5    2>  1> . 7   1> . 2> | 3> . 1> . ' |@n
dan me-nga-ku Di-a  Ra-ja
C   D       G G7
 2>  5   3> . 2>  1> . 7 | 1> . . | |@n
ki-ni dan se-la-ma-nya.

Refrein :@b
    C      G
 1> . 7 |  6 . .  1>  6  |  5 . . ' @n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
     Em      D D7
  1>   2> | 3>  5   1>  3> | 2> . . '@n
Peng-ha-ra-pan du-ni-a! 
    G G7    C
 3> . 2> |  1> . .  1>  7 | 6( .) 1> '@n
In-dah-lah  na-ma-Nya, 
    G    D   G
 1>  2> | 3>   5   3>   2>   1> . . 0 }@n
Su-ka sor-ga yang ba-ka!


Index Lagu