Indonesia Raya (W.R. Supratman)

Bait :@b
     G         D      G
3  .  4    5    3>   .   3>     2>  .   2>   |  1>    5@n
In - do - ne - sia   Ta - nah  A - ir - ku, 
G      C   G  D7  G   D
5  .  5  |  6     5    4     3  |  2   .   0@n
Ta - nah  Tum - pah Da - rah - ku, 
      Am              D
2  .  3  |  4     2>   .   2>   1>   .  1>   |  7   6   .   0@n
Di  sa - na - lah   A - ku  Ber - di - ri, 
      D    D7    G
5  .  5  |  7     6   5   4  |  3   .   0@n
Ja - di  Pan - du I - bu - ku,
     G         D      G
3  .  4    5    3>   .   3>     2>  .   2>   |  1>    5@n
In - do - ne - sia  Ke - bang - sa - an - ku, 
G     Em  D  G   Am  B   C
5  .  5  |  6     5    1>     2>   |  7   .   6@n
Bang-sa  dan  Ta - nah  A - ir - ku, 
C     Am A  B  C  Bm  C
6  .  6  |  4>   4>    3>   2>  |  5>  .  1>@n
Ma - ri - lah Ki - ta Ber - se - ru, 
C     G     D     G
7  .  6  |  5     4>   3>     2>  |  1>  .  0@n
In - do - ne - sia Ber - sa - tu.
      C                G
5  .  5  |  6    4>  .  4>    4>    4>  .  4>  |  3>    1>  .   1>     1>@n
Hi - dup - lah Ta - nah - ku, Hi - dup - lah Ne - geri - ku, 
       D                 G
7   .   1>  |  2>    5>  .   5>     5>    4>  .  4>   |  3>   .  1>@n
Bang - sa - ku, Rak - yat - ku, Se - mu - a - nya,
       C                 G
5  .   5  |   6    4>  .  4>    4>    4>  .  4>  |   3>    1>  .   1>     1>@n
Ba - ngun - lah Ji - wa - nya, Ba - ngun - lah Ba - dan - nya, 
       D              G
7   .   1>  |  2>    5>     5>    3>  .  2>   |  1>   .  0@n
Un - tuk  In - do - ne - sia  Ra - ya.

Reff :@b
      C                G
1>  .  1>  |  4>    6>  .  6>    6>    6>  .  6>  |  5>   3>   .  3>    3>   @n
In - do - ne - sia  Ra - ya, Mer - de - ka, Mer - de - ka, 
      D               G
5>  .  5>  |  4>   2>   .  2>    2>   5>  .  4>  |  3>   .  1>@n
Ta - nah - ku, Ne - gri - ku yang Ku - cin - ta,
      C                G
1>  .  1>  |  4>    6>  .  6>    6>    6>  .  6>  |  5>   3>   .  3>    3>   @n
In - do - ne - sia  Ra - ya, Mer - de - ka, Mer - de - ka, 
      C       D        G
5>  .  5>  |  5>   4>   .   3>    2>    3>  .  2>  |  1>   }@n
Hi - dup - lah In - do - ne - sia  Ra - ya
Index Lagu