Ih Nak Kristen


        G       
  Ih nak Kristen dadije carang anggur
     G
  (dadije carang anggur)
           C
  Medon gadang lumlum 
       D         G
  tur setate nyidangyang mebuah
       G     C          G
  Buah nyane tresna asih ring sesame manuse, 
Em        C     D  D7         G
  ento dadi cihne puji baktine ring Sang Hyang Yesus.


Index Lagu