Haleluya! Pujilah (Kidung Jemaat 1)


Chord Haleluya! Pujilah (Kidung Jemaat 1)@b
Syair dan lagu: Subronto Kusumo Atmodjo 1978@b

[Reff]@b
F        F    
3  596 3  192 | 3  596  3  .  |@n
Ha-le--lu-ya!  Pu-ji--lah
Am     Bb   Dm    C
 5   3    5  6   5  | 3  2  1  2  |@n
Al-lah Yang A-gung, Ma-ha-e-sa!
F         Am    Bb 
 3  596  3   293 |  5  3  5   6  . | @n
Da-lam Kris-tus  ki-ta ke-nal
Dm     Bb    C     F 
 5  6    5   3   1  |  2  3  2   1  . }@n
Al-lah Yang Hi-dup, Ba-pa ke-kal!

[Verse 1]@b
Am     Dm  Am    F 
3   1    7<  6<  7< | 197< 193  3 . |@n
La-ngit, bu-a-na se--mes--ta
Gm     Dm  E     A
493  4   6  3  1 | 7<96<  7<91 7<  . |@n
Pa--tut me-mu-ji kua--sa--Nya, 
Dm         Am   Bb 
6<   7<   1   3   3 |  1 .  3  4  . |@n
Kar-na ber-kat-Nya tak hen-ti,
Am     Dm    Bb     C C7
 3    4  3   197<  6< |  7<   1   7<  6<95 |@n
Lim-pah ka-sih--Nya tak ter-pe-ri. 

[Reff]@b
F        F    
3  596 3  192 | 3  596  3  .  |@n
Ha-le--lu-ya!  Pu-ji--lah
Am     Bb   Dm    C
 5   3    5  6   5  | 3  2  1  2  |@n
Al-lah Yang A-gung, Ma-ha-e-sa!
F         Am    Bb 
 3  596  3   293 |  5  3  5   6  . | @n
Da-lam Kris-tus  ki-ta ke-nal
Dm     Bb    C     F 
 5  6    5   3   1  |  2  3  2   1  . }@n
Al-lah Yang Hi-dup, Ba-pa ke-kal!

[Verse 2]@b
Am    Dm  Am    F 
3   1   7<  6<  7< | 197< 193  3 . |@n
Wa-hai du-ni-a, so--ra--lah! 
Gm     Dm    E     A
493  4   6  3   1 |   7<96<  7<91  7<  . |@n
Ang-kat sua-ra-mu, nya--nyi--lah! 
Dm        Am   Bb 
6<   7<   1   3  3 |  1 .  3  4  . |@n
Ta-buh-lah ti-fa dan gen-dang, 
Am    Dm    Bb     C C7
 3  4  3  197<  6< |  7<   1   7<    6<95 |@n
i-ri-ngi pu---ji da-lam tem-bang!

[Reff]@b
F        F    
3  596 3  192 | 3  596  3  .  |@n
Ha-le--lu-ya!  Pu-ji--lah
Am     Bb   Dm    C
 5   3    5  6   5  | 3  2  1  2  |@n
Al-lah Yang A-gung, Ma-ha-e-sa!
F         Am    Bb 
 3  596  3   293 |  5  3  5   6  . | @n
Da-lam Kris-tus  ki-ta ke-nal
Dm     Bb    C     F 
 5  6    5   3   1  |  2  3  2   1  . }@n
Al-lah Yang Hi-dup, Ba-pa ke-kal!


Index Lagu