Galungan Lan Kuningan (Lolot)

Intro :@b
Em C G D
Em C G D
Em C Em C D

Bait 1 :@b
   Em      C
Rahajeng Galungan Kuningan
   G          D
Majeng ring semeton sami sane wangiang titiang
   Em        C
Ngaturang suksma ring manah
   G             D
Majeng ring Sang Hyang Widhi Wasa sane sampun
      Em        C
Ngicenin galah sane pinih becik

   G        D
Antuk iraga sami tetep ngrastiti bakti
Em    C     G
Nunas pemargi selantang tuuh iraga
    D         Em
Ne ngurip tuah nyalanin dharma

Intro :@b
Em C G D
Em C G D

Bait 2 :@b
    Em        C
Ampurayang antuk iwang titiang
   G           D
Baos pikeneh lan laksanan titiange
     Em       C
sane nenten manut ring manah
  G           D
Akeh galah antuk dewek titiang pacang melajah
Em    C    G       D
Nunas pemargi kadasarin sastra agamane suci

Em       C     G       D
Ngamelaning dharma mangda stata prasida iraga
       Em
Malajahang dewek

Intro :@b
Em C Em C

Reff :@b
Em    C         G
Kawisesan iraga nyalanang dharma
       D      Em
Nenten pacang ical antuk adharma
Em     C        G
Kawisesan iraga nambakin indria
       D          Em
Nika dados anggen tamian ten nemu sengkala

Melodi :@b
Em C G D
Em C Em C
Em C Em C Em C

Reff :@b
Em    C         G
Kawisesan iraga nyalanang dharma
       D      Em
Nenten pacang ical antuk adharma
Em     C        G
Kawisesan iraga nambakin indria
       D          Em
Nika dados anggen tamian ten nemu sengkala

       C        G
Rahajeng Galungan rahajeng Kuningan
    D       Em
Semeton tiangene makasami
       C        G
Rahajeng Galungan rahajeng Kuningan
    D         Em
Tetepang iragane ngrastiti bhakti

Em       C
Mangda landuh jagat sami
     G       D
Ngarestiti bhakti nemu rahayu Iragane makasami
Em        C
Mangda landuh jagat sami
      G
Mangda stata santi
     D        Em
Selantang tuuh iragane ngurip

Outro : @b
Em C G D
Em 
Index Lagu