Duh Roh Suci Turunja


Bait 1 :@b
   Bb                F       Eb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  5  7  5  |  4  .  .@n
Duh Roh Suci, tu---run tur nunggal ring manah ti----ang
    Bb                F       Bb
7   |   1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  3  5  4  |  3  .  .@n
Nganggen cahyan ka---sih Ra--tu nga---langin margin tiang
   Bb    D  Eb   Bb          Eb
5  |  7  .  5  .  |  4  .  .  4  |  5  1>  7  5  |  4  .  .  '@n
Ge--nin  Ra------tu    ma---nesang jiwan tiang
   Bb                F       Bb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  3  5  4  |  3  .  .  }@n
Ngantos u-rip ti---tia--nge nge-lu---hurang I Ra----tu

Bait 1 :@b
   Bb                F       Eb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  5  7  5  |  4  .  .@n
Se---ka-di surya  semeng  ne nye--gerang ja-ga----te
   Bb                F       Bb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  3  5  4  |  3  .  .@n
Kwa-san Ra-tu ngangkat ji---wa--ne  la-yu tur le---met
   Bb    D  Eb   Bb          Eb
5  |  7  .  5  .  |  4  .  .  4  |  5  1>  7  5  |  4  .  .  '@n
Cu---ra---hang-----ja   mer---ta swasti-as---tu
   Bb                F       Bb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4   3   5   4  |  3  .  .  }@n
Da---dosang u-rip  ti--tia--nge sukserah ring I Ra---tu

Bait 1 :@b
   Bb                F       Eb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  5  7  5  |  4  .  .@n
Pu---ji I-da Sang Roh Su--ci, ne sampun me-pai---ca
   Bb                F       Bb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4  3  5  4  |  3  .  .@n
Ba--san jagat sa---ne  a-nyar, sem--purna tur su---ci
   Bb    D  Eb   Bb          Eb
5  |  7  .  5  .  |  4  .  .  4  |  5  1>  7  5  |  4  .  .  '@n
Da---do---sang-----ja   sa----mi sayan a----sri
   Bb                F       Bb
7  |  1>  7  5  4  |  3   7<   1   3  |  4   3   5   4  |  3  .  .  }@n
Ka---percayan, pa---nga-jap lan ka---sih sa--ne su----ci


Index Lagu