Bawa Persembahanmu (PKJ. 146)


Chord Bawa Persembahanmu (PKJ. 146)@b
Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998@b
2 Ketuk@b

[Bait 1]@b
D   A   D    D     A
1  3   1  5< | 1  1 3 . | 1 3  1  5< | 7< . 2 . ' | @n
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
A          A7    D   A
2   4   2 5< | 7< 2 4 . |  5  5  2   5 | 3 . . . ' |@n
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
D  A   D    D7      G
1  3  1  5< | 1 1  3 . | 1 2  3  5 | 7/< . 6 . {@n
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.

[Reff]@b
G A    F#m Bm Em  A7  D  D7
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7< | 1 3 5@n
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
G A    F#m Bm Em  A7  D
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7 < | 1 . . . }@n
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.

[Bait 2]@b
D   A   D    D      A
1   3   1  5< | 1  1 3 . | 1 3  1  5< | 7< . 2 . ' | @n
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
A         A7    D  A
2 4  2 5< | 7< 2 4 . |  5  5  2 5 | 3 . . . ' |@n
oleh apa saja pun dalam dunia. 
D   A   D   D7     G
1  3    1  5< | 1 1 3 . | 1 2  3  5 | 7/< . 6 . {@n
Kasih dan karunia sudah kau terima.

[Reff]@b
G A    F#m Bm Em  A7  D  D7
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7< | 1 3 5@n
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
G A    F#m Bm Em  A7  D
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7 < | 1 . . . }@n
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.

[Bait 3]@b
D   A   D   D      A
1   3   1  5< |  1  1 3 . | 1 3  1  5< | 7< . 2 . ' | @n
Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
A        A7     D  A
2 4  2 5< | 7< 2 4 . | 5  5  2 5 | 3 . . . ' |@n
agar kerajaanNya makin nyatalah. 
D   A   D   D7     G
1  3    1  5< | 1 1 3 . | 1 2  3  5 | 7/< . 6 . {@n
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.

[Reff]@b
G A    F#m Bm Em  A7  D  D7
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7< | 1 3 5@n
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
G A    F#m Bm Em  A7  D
6 . 4  3  2 | 5 3  1 . ' | 5<  5  4 7 < | 1 . . . }@n
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.


Index Lagu