Ambate Rahayu Sang Mapikuren (Kidung Pamuji 90)


Chord Ambate Rahayu Sang Mapikuren (Kidung Pamuji 90)@b
Syair: O selig Haus, Karl Johan Philipp Spitta (1801 - 1850),@b
Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 1967,@b
Lagu: Jerman abad ke-18@b
2 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
       G   C       G
0  1  3  5  |  1>  .  1>  7   6  5  4  |  4  3 @n
  Ambate  ra---hayu sang ma-pi-ku-ren
       C    D         G
0  5  3  5  |  6  .  5  6   7     1>    2  |  1>   @n
  Sane sa--ta---ta ngiring Hyang Ye--sus
        G     C       G
0   1    3  5  |  1>  .  1>   7  6  5  4  |  4  3 @n
  Ngangken Ra- tu Mwah empul kraha-yu--an
       C    D        G A#
0  5  3  5  |  6  .  5  6   7   1>   2  |  1>  .  @n
  Saha ngu--ta--mayang ti--tah I---da
    Am      D        G
0  5  |  5  .  2  2  3  4    6  5   4  |  4  3@n
  Sa--a--dung nelebang sabdan I---da ne
       Em   Am       D
0   1  3   1  |  5 .  3  6  5  3   1  |  2  .@n
  Saking wiakti mabakti ring Wi--di
       G   C       G
0  1  3  5  |  1>  .  1>  7  6  5  4  |  4  3 @n
  Rahina  wengi muji parab I-da
       C      D      G
0  5   3  5  |  6  .  7   1>   2>  3>  2>  |  1>  .  .  }@n
 Tur sumu--yud  nerus ring manah---nya

Bait 2 :@b
       G   C       G
0  1  3  5  |  1>  .  1>  7   6  5  4  |  4  3 @n
  Ambate  ra--ha-yu sang mapi-ku-ren
       C    D         G
0  5  3  5  |  6  .  5  6   7    1>   2  |  1>   @n
  Sane nunggal baktinin ring Wi--di
        G    C       G
0   1  3  5  |  1>  .  1>  7  6  5   4  |  4  3 @n
  Padrutdut sa--mi--an saling tres-na-in
        C    D        G A#
0  5   3   5  |  6  .  5  6   7   1>    2  |  1>  .  @n
 Tur nunggil ring pa-pi-neh mwah bu--di
    Am      D        G
0  5  |  5  .  2  2  3  4    6  5   4  |  4  3@n
 Nyabran  rahina ngajab mertan  I--da
       Em   Am       D
0   1  3   1  |  5 .  3  6   5   3   1  |  2  .@n
  Saha  ma-tur panyuksma ring I---da
       G   C       G
0  1  3  5  |  1>  .  1>  7  6  5  4  |  4  3 @n
 Nampi sa--pa--ti-tah saha per-ca-ya
       C      D      G
0  5   3  5  |  6  .  7   1>   2>  3>  2>  |  1>  .  .  }@n
 Turing bakti  se-u--mur u--rip--nya.

Bait 3 :@b
       G   C       G
0  1  3  5  |  1>  .  1>  7   6  5  4  |  4  3 @n
  Ambate  ra--ha-yu  alit a--li-te
       C    D         G
0  5  3  5  |  6  .  5  6   7    1>   2  |  1>   @n
 Sane sampun  saking a--lit  pi-san
        G    C       G
0   1  3  5  |  1>  .  1>  7  6  5   4  |  4  3 @n
  Ka-a--tu--rang ring Juru Ra-ha--yunnya
        C    D        G A#
0  5   3   5  |  6  .  5  6   7   1>    2  |  1>  .  @n
 nggih an-tuk wong a--tu-----an  nya--ne
    Am      D        G
0  5  |  5  .  2  2  3  4    6  5   4  |  4  3@n
  Sa--ma-lih tan elad ka-as--ta--wayang
       Em   Am       D
0   1  3   1  |  5 .  3  6   5   3   1  |  2  .@n
 Tur ka--u--ruk  u-me-dek ring I---da
       G    C       G
0  1  3   5  |  1>  .  1>  7  6  5  4  |  4  3 @n
 Saking a--lit--nya ka-sa-ratan pisan
        C      D      G
0  5   3   5  |  6  .  7   1>   2>  3>  2>  |  1>  .  .  }@n
 Sareng ngas-ta--wa mi--wah mabak---ti.


Index Lagu