Ajaib Benar Anugerah (Kidung Jemaat 40)

Ajaib Benar Anugerah (Kidung Jemaat 40)@b
Syair: Amazing Grace, John Newton, 1779@b
Terjemahan: Yamuger, 1978@b
Lagu: Amerika abad ke-18@b

Verse 1 : @b
   G    G/B    C    G
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  1  .  6<  |  5<  .  '@n
A--jaib be---nar a---nu---ge--rah 
  Em    A    Am7   D7
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  5( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 5  .  '@n
Pem-ba-ru   hi-dup--ku 
   G      G/B   C      G
3  |  5( .) 3  593  |  1  .  5<  |  6<( .) 1  196<  |  5<  .  '@n
'Ku hi---lang, bu--ta, ber--ce----la 
 Em     G/D D7  G
5<  1  .  391  |  3  .  2  |  1( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 1  .  }@n
O-leh--Nya  'ku sem--buh 

Verse 2 : @b
   G    G/B    C    G
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  1  .  6<  |  5<  .  '@n
Ke--ti-ka  in--saf 'ku  ce--mas 
  Em    A    Am7   D7
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  5( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 5  .  '@n
Se--ka-rang 'ku le---ga 
   G      G/B   C      G
3  |  5( .) 3  593  |  1  .  5<  |  6<( .) 1  196<  |  5<  .  '@n
Syu-kur  be---ban--ku  t'lah le---pas 
  Em     G/D D7  G
5<   1  .  391  |  3  .  2  |  1( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 1  .  }@n
Berkat  a-----nu--ge--rah 

Verse 3 : @b
   G    G/B    C    G
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  1  .  6<  |  5<  .  '@n
'Ku da-pat  jan--ji yang te--guh
  Em    A    Am7   D7
5<  |  1  391  |  3  . 2  |  5( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 5  .  '@n
'Ku harap  sab-da--Nya 
   G      G/B   C      G
3  |  5( .) 3  593  |  1  .  5<  |  6<( .) 1  196<  |  5<  .  '@n
Dan Tu---han---lah pe---ri---sai---ku 
  Em     G/D D7  G
5<   1  .  391  |  3  .  2  |  1( - - -.- - - - -.- - - -|- - ) 1  .  }@n
Te-tap  se----la--ma--nya
Index Lagu